ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το CCMC πιστεύει ότι κάθε οργάνωση και κάθε άτομο έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον μας. Οι κλιματικές αλλαγές αποτελούν μια άμεση απειλή για την επιβίωση του πλανήτη και νιώθουμε ότι έχουμε ευθύνη να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μειώσουμε τον αντίκτυπό μας στο περιβάλλον και να ελαχιστοποιήσουμε το δικό μας αποτύπωμα άνθρακα.

Σήμερα εργαζόμαστε πάνω σε πρωτοβουλίες για προστασία του περιβάλλοντος όπως οι εξής:

  • Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι προμηθευτές και οι προμήθειές μας σέβονται όσο το δυνατό περισσότερο το περιβάλλον.
  • Προσφέρουμε, όπου είναι δυνατό, τρόφιμα των οποίων η διαδικασία παρασκευής σέβεται το περιβάλλον, σε ανακυκλωμένη συσκευασία.
  • Μειώνουμε και ανακυκλώνουμε τα δικά μας απορρίμματα – πλαστικό, χαρτί, χαρτόνι, γυαλί, ατσάλι και αλουμίνιο.
  • Μειώνουμε το δικό μας αποτύπωμα του άνθρακα διοργανώνοντας εικονικές συναντήσεις ηλεκτρονικά πάρα να ταξιδεύουμε αεροπορικώς.
  • Εξοικονομούμε ενέργεια.

Ενθαρρύνουμε τα μέλη μας, τους πωλητές, τους προμηθευτές και τους χορηγούς μας να υιοθετούν περιβαλλοντικά φιλικές πρακτικές και πρακτικές εξοικονόμησης. Θέλουμε να μειώσουμε τη χρήση τοξικών υλικών και να ενθαρρύνουμε τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας και να καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές.

 

Cyprus Community Media Centre

"Επενδύοντας δυναμικά σε μια ενεργή κοινωνία με εκπαίδευση για τα μέσα επικοινωνίας."

banner