KTMM Üyeleri

About CCMC Members

KTMM’nin şu anda 25 örgüt üyesi bulunmakta ve bu sayı sürekli artmaktadır. Bu örgütler Kıbrıs genelinde hem Kıbrıs Rum hem de Kıbrıs Türk toplumundan geniş bir yelpazeyi temsil etmektedirler. Üyelerimiz sağlık, çevre, insan hakları, kadın, gençlik, yakınlaşma, eğitim, kültür ve daha birçok farklı alanda çalışmaktadır. Bu üyelerin temsilcilerinden bir araya gelen bir grup, merkezimizin yönetim komitesini oluşturmakta ve bizlere stratejik yönlendirme, danışmanlık ve destek vermektedirler. Üyelerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen websayfalarını ziyaret ediniz:

ADD-ADHD Destek Kıbrıs

ADD-ADHD Destek Kıbrıs, Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu (AD/HD) olan kişiler ve onların yakın çevresi için toplantılar düzenlemekte, bunun yanında duygusal destek ve danışmanlık hizmetleri vererek bu kişilere yardımcı olmaktadır.

Akova Kadınlar Derneği 

Akova, kırsal kesimde yaşayanların ihtiyaçlarının giderilmesi yoluyla kadının güçlendirilmesi için uğraş vermektedir. Ayrıca kırsalda yaşayan vatandaşların eğitim, kültür ve spor aktivitelerinde bulunabilmeleri için fırsatlar yaratmaktadır.

Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR)

Dernek, tarihsel düşüncenin önemine vurgu yaparak, tarih öğrenimi ve öğretimindeki kaliteyi iyileştirmeyi hedeflemektedir. Tarihle ilgili konuların tartışılabilmesi ve bunun yanında Kıbrıs’ta yaşayan etnik gruplar arasındaki anlayışın, saygının ve işbirliğinin geliştirilmesi için dernek bir forum oluşturmuştur.

Biyologlar Derneği 

Biyologlar Derneği, çevre ve sağlık alanlarında aktif bir sivil toplum örgütüdür. Kıbrıs’ın doğal fauna ve florasının araştırmalarını yapmakla birlikte Kıbrıs’ın biyolojik zenginliğini keşfeder, araştırmalar yürütür ve ekolojik denge ve çevrenin korunması için çalışmalar yürütür.

Kıbrıs Akademik Forumu

Kıbrıs Akademik Forumu (CAF), iki taraftan akademisyenleri biraraya getirerek tanışmalarını, kendi uzmanlık alanlarında ve genel eğitim konularında görüş ve fikir alışverişinde bulunmalarını hedefler.

Kıbrıs AB Derneği (KAB) (Yönetim Kurulu Üyesi)

Kıbrıs AB Derneği, demokrasi ve uluslararası konvansiyonlarla korunan insan hakları ile girişimcilik, inanç ve ifade özgürlüğü konularına odaklı çalışmaktadır. Bilgilendirici toplantılar, seminerler ve ziyaretler düzenleyip, belgeler yayınlar ve projeler yürütür.

Kıbrıs Film Arşivi

Kıbrıs’ın film yapımı tarihinden arşiv kesitlerini tarihin tozlu sayfalarından çıkarıp sergilemeyi başaran iki-toplumlu bir film arşividir. Kıbrıs Film Arşivi ayrıca Kıbrıs’ta bulunan film ile alakalı film dışındaki dergi küpürleri, eleştiriler, kitaplar, sahne kostümleri ve afiş gibi malzemelerini de koruma altına almayı amaç edinmiştir.

Doğu Akdeniz Sanatçılar Derneği

Adanın kuzeyinde izole olmuş sanatçıları sanat ve yaratıcılık yoluyla bu durumdan kurtarmak için uğraş veren Kıbrıslı Türk sanatçılardan oluşan bir dernektir.

Lefke Çevre Koruma ve Tanıtma Derneği

Lefke Çevre Koruma ve Tanıtma Derneği, çeşitli yerel ve iki toplumlu çevre projeleri ve faaliyetlerinde bulunmaktadır. Geçmişte ilkokullar için çevre eğitim programları ve çevre konularında halkı bilinçlendirme çalışmaları yürütmüşlerdir.

Avrupa Anti-Irkçılık Ağı (ENAR) 

ENAR, tüm AB üye ülkelerinde ırkçılıkla savaşan 600’den fazla örgütten oluşan AB çapında faaliyet gösteren bir dayanışma ağıdır. ENAR ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve bununla bağlantılı hoşgörüsüzlüğe karşı şavaşarak AB vatandaşları ve üçüncü ülke bireyleri arasında eşit muameleyi teşvik etmek için çalışmalar yürütür.

Future Worlds Centre (FWC)

Kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü olan FWC modern teknoloji ile sosyal değişim ve insanlık adına yapılan araştırmaların etkileri ile ilgili aktif projeler yürütür. Bu projelere mültecilere hizmetler, daha güvenli internet desteği kampanyaları oluşturma ve gelişim eğitimi de dahildir.

IKME

IKME – Sosyo-politik Çalışmalar Enstitüsü, eğitim, öğrenim ve araştırma faaliyetleri ile özgürlük, demokrasi, sosyalizm ve Avrupa değerlerinin yayılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Kıbrıs Uluslararası Çocuk Festivali (ICFFCY) (Yönetim Kurulu Üyesi)

Merkezi Lefkoşa’da bulunan ICFFCY, çocuklara sinema ve dijital medyanın hem bir öğrenim hem de kendilerini ifade etme aracı olarak hayatlarına kazandırılmasına imkan sağlamayı hedeflemektedir. ICFFCY ayrıca her yıl Kasım ayında adanın tümüne yayılan bir film festivaline de ev sahipliği yapmaktadır.

KAYAD (Yönetim Kurulu Üyesi)

KAYAD, Kıbrıs Türk toplumunda toplumsal gelişim alanında faaliyet gösteren bir kadın örgütüdür. Kadının güçlendirilmesi, ailenin toplumdaki yerinin sağlamlaştırılması ve gençlere yeni becerilerin kazandırılmasıyla toplum tabanının güçlendirilmesini amaçlamaktadır.

KISA - Kıbrıs`ta Eşitlik, Destek ve Irkçılık Karşıtlığı için Hareket (Yönetim Kurulu Üyesi)

KISA’nın uzun vadeli genel hedefi, tüm bireylerin eşit muamele gördüğü çok kültürlü toplumun yaratılmasıdır. Faaliyetleri arasında ırkçılık konularında aktif halk desteği kampanyalarının yürütülmesi ve aynı zamanda ücretsiz hukuki ve sosyal hizmetler, göçmenlere rehberlik ve danışmanlık sağlayabilecek destek merkezlerinin aktif olabilmesi için çalışmaktadır.

The Management Centre of the Mediterranean (Yönetim Kurulu Üyesi)

Management Centre, politika oluşturma ve uzlaşma süreçlerine katılan sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesine katkıda bulunmayı; yönetim sistemleri mesleki eğitim, iş-temelli eğitim ve mesleki gelişim hizmetleri sağlayarak daha etkin bir işgücü, araştırma ile desteklenen ekonomik kalkınma, analiz ve politika tavsiyeleri, uluslararası ve yerel projelerden etkin olarak faydalanabilmek için sistemlerin kurulup geliştirilmesini hedeflemektedir.

NGO-Support Centre (Sivil Toplum Örgütü Destek Merkezi) (Yönetim Kurulu Üyesi)

Sivil Toplum Örgütü Destek Merkezi, Kıbrıs sivil toplumunun güçlendirilmesi ve Kıbrıs’ta bulunan sivil toplum örgütleri arasındaki bağların sağlamlaştırılmasına katkıda bulunan inisiyatifleri desteklemektedir. Bunun yanında, sivil toplum örgütlerinin işleyişi ve önemi ile ilgili konularda halk bilicinin artırılması ve ayrıca örgütleşme ve yönetim konularında danışmanlık ve eğitim hizmetleri vererek sivil toplum örgütlerinin kapasitelerinin artırılması için çaba göstermektedir.

Peace Centre (Barış Merkezi) (Yönetim Kurulu Üyesi)

Barış Merkezi, özelde Kıbrıs’a atıfta bulunarak dünyada barış idealinin teşvik edilmesi ile ilgili faaliyetlerde bulunmaktadır. Merkez bu hedefine, açık oturumlar, çalıştaylar, film ve video gösterimleri, bir Barış kütüphanesi ve barış, silahsızlanma, insan hakları, çevre, vs. konularında uygulamalı araştırmalara doğrudan katılım ve destek verilmesi yoluyla ulaşmayı hedeflemektedir.

Rooftop (Çatı) Tiyatro Grubu

Rooftop (Çatı) Tiyatro Grubu, Kıbrıs’daki her iki büyük etnik topluluktan, Kıbrıslı Rum ve Türk, tiyatrocular ve tiyatroseverlerden oluşmaktadır. Grup üyeleri kendilerini ve kültürlerini tiyatro yoluyla dışa vurmak arzusundadır.

Soma Akriton

Soma Akriton gençlere bilgi ve yeni fikirler sunmayı, iyi yurttaşlar olma ideallerini güçlendirme ve çevre konularında bilinçlendirme çalışmaları yapmayı hedeflemektedir. Soma Akriton, 2002 yılından beri barışı temin için değişik faaliyetlerde bulunmaktadır.

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği

Dernek, diyabetli kişilere destek veren bir yardım kuruluşudur. Diyabet araştırmaları ve kampanyalara finansal destek sağlamakta ve bu durumdaki bireylerin yaşamlarını kaliteli bakım ve hizmetlerle rahatça sürdürebilme ve eğitim alabilme, kendilerine yetebilme ve güçlenmelerini hedeflemektedir.

Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı (KTİHV)

KTİHV, 2005 Mayıs ayında Lefkoşa’daki merkezlerinde faaliyete geçti. İnsan hakları alanındaki hukuki gelişmeleri takip edip evrensel insan hakları normlarına uyumun sağlanmasını temin etmek için gözlemlerde ve müdahalelerde bulunur.

 

Cyprus Community Media Centre

'Medya okuryazarı ve aktif bir toplum için çalışıyoruz'

banner