Biz Kimiz?

Kıbrıs’ta toplum medyasını teşvik etmek ve halka kendi mesajlarını iletebilme çabasındaki yerel organizasyonlar ve grupları desteklemek amacı güden Kıbrıs Toplumu Medya Merkezi, kapılarını 2009 yılı sonunda açtı. Desteğimizi çok farklı şekillerde verebiliyoruz; bu gerek eğitim, özel destek, ekipman kredisi, video kayıtları, fotoğraf çekimi, kamuya açık etkinliklerin yapılması, online forumların oluşturulması, gerekse de telefonda siz üyelerimize danışmanlık hizmetinin sağlanması şeklinde olabilmektedir.

Bizler yaptığımız işle katılımcı, şeffaf, adil ve tarafsız olmaya ve olabildiğince geniş bir kitleye toplum tabanlı medyanın yararlarını tanıtmaya ve insanlara kendi mesajlarını doğru aktarabilmek için gerekli becerileri kazandırmaya çalışıyoruz. Ayrıca köprüler kurmaya ve çokkültürlülükle çeşitliliğe katkısı olan yaratım ve prodüksiyonların yayını aracılığıyla kitlesel medya ve sivil toplum arasında ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak istiyoruz.

Merkezi Lefkoşa, Kıbrıs’ta olan KTMM, bu merkezde çalışan altı kişilik bir çekirdek personel ekibinden oluşuyor. Medya, iletişim, gazetecilik ve toplum tabanlı yaklaşımlarda uzmanlığa sahip olan ekip, multimedya içerik üretebilmek için de gerekli araçlarla sahiptir. KTMM üyelerinden seçilen temsilcilerinden oluşan bir yönetim komitesi, hedeflerin elde edilebilmesi için ekibe stratejik yönlendirme, danışmanlık ve destek vermektedir.

KTMM inisiyatifi UNDP Kıbrıs’ta İşbirliği ve Güven Hareketi katkıları ve ortaklığıyla sürdürülebilmektedir.


 

Cyprus Community Media Centre

'Medya okuryazarı ve aktif bir toplum için çalışıyoruz'

banner