Ποιοι ειμαστε

 

Το Cyprus Community Media Center (CCMC), ιδρύθηκε στα τέλη του 2009 και εργάζεται με στόχο την ενδυνάμωση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και άτυπων κοινοτικών ομάδων παρέχοντας εργαλεία μετάδοσης του μηνύματός τους στο ευρύ κοινό. Μέσω εκπαίδευσης και εξειδικευμένης υποστήριξης παραγωγής, δανεισμό εξοπλισμού και πρόσβαση σε υπερσύγχρονο στούντιο, το CCMC προωθεί τα οφέλη των κοινοτικών Μέσων Ενημέρωσης παρέχοντας στους πολίτες τα εφόδια για να είναι σε θέση να προωθήσουν το έργο τους. Πιστεύουμε ότι με το έργο μας μπορούμε ν' αποτελέσουμε ένα παράδειγμα καλής πρακτικής, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζωντανής Κοινότητας Μέσων Ενημέρωσης στη Κύπρο. 

Έχοντας τη βάση του στη καρδία της Πράσινης Γραμμής στη Λευκωσία, το CCMC είναι προσβάσιμο από όλες τις κοινότητες στη Κύπρο. Στόχος μας είναι να αποτελέσει το CCMC μια γέφυρα μεταξύ των παραδοσιακών Μέσων Ενημέρωσης και της Κοινωνίας των Πολιτών και να διευκολύνει την ανάπτυξη βιώσιμων σχέσεων μεταξύ των Μέσων Ενημέρωσης.
 
Μέσα από το έργο μας προσπαθούμε να ενεργούμε χωρίς αποκλεισμούς, ακομμάτιστα, με συνεργασία, διαφάνεια, ισότητα και προωθώντας τη δημιουργία και μετάδοση παραγωγών που συμβάλουν στη συμφιλίωση των κοινοτήτων.
Το CCMC είναι μέλος στο Community Media Forum Europe (CMFE), ένας πανευρωπαϊκός οργανισμός για τις οργανώσεις κοινοτικών μέσων ενημέρωσης, επαγγελματικών και ακαδημαϊκών. Είμαστε επίσης ενεργά μέλη στο Συμβούλιο της Ευρώπης,  εκστρατειών ενάντια στο ρατσισμό και τις διακρίσεις στα Μέσα Ενημέρωσης (MARS και MEDIANE) .
 
Για να διαβάσετε το πλήρες καταστατικό του Οργανισμού CCMC που σκιαγραφεί τις αρχές και τη φιλοσοφία μας, κάντε κλικ εδώ .
 
Στρατηγικοί Τομείς Δράσης:
 
1) Προώθηση των Κοινοτικών Μέσων Επικοινωνίας στη Κύπρο 
Σε όλη την Ευρώπη, τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης έχουν εδραιωθεί ως τρίτος τομέας στο χώρο των μέσων ενημέρωσης μεταξύ δημόσιων και εμπορικών μέσων. Ιδιαίτερα μετά τη δημιουργία της Παγκόσμιας Ένωσης Κοινοτικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων (AMARC) το 1983, τα Κοινοτικά Μέσα Επικοινωνίας άρχισαν να αναγνωρίζονται νομικά σε πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρχαν επίσης σημαντικές εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όσο αφορά τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης, όπως το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης (2008) και τη δήλωση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (2009).
Μια έκθεση που ανατέθηκε το 2007 από την Επιτροπή Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τόνισε ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη Κοινοτικών Μέσων Ενημέρωσης στη Κύπρο. Υπάρχει μεγάλη δυναμική στο τομέα των κοινοτικών μέσων ενημέρωσης στο να συμβάλουν στο πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης, καθώς και την ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης. Ορισμένα τμήματα του πληθυσμού, ιδίως των περιθωριοποιημένων ομάδων όπως γυναίκες, νέοι, μεταναστευτικές κοινότητες οι οποίες υπο-εκπροσωπούνται στα Μέσα Ενημέρωσης, τα Κοινοτικά Μέσα μπορούν να προσφέρουν την υποστήριξη και πρόσβαση για μια ποικιλομορφία φωνών στο χώρο των Μέσων Ενημέρωσης στη Κύπρο.
 
Τι κάνουμε:  
  • Ενίσχυση της συμμετοχής και τη πρόσβασης στα μέσα ενημέρωσης για τη κοινωνία των πολιτών και ομάδων των οποίων η φωνή υπο-εκπροσωπείται στα Μέσα Ενημέρωσης.  
  • Ευαισθητοποίηση σχετικά με το ρόλο και τη σημασία των κοινοτικών μέσων για την συμφιλίωση των κοινοτήτων, την κοινωνική συνοχή και το διαπολιτισμικό διάλογο  
  • Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, υποστηρίζοντας την καθιέρωση των κοινοτικών μέσων ενημέρωσης ως τριτος τομέας στο χώρο των Μέσων Ενημέρωσης στη Κύπρο. 
    
2) Ενθάρρυνση της κοινωνίας των πολιτών παρέχοντας εργαλεία επικοινωνίας.
Το 2007, έρευνα που διενεργήθηκε για την ανάπτυξη των επικοινωνιών, ο εμπειρογνώμονας Seán Ó Siochrú επισήμανε την ανάγκη για την ενίσχυση της πρόσβασης της κοινωνίας των πολιτών στη παραγωγή και τους διαύλους επικοινωνίας. Παρά την ανάπτυξη του τομέα της κοινωνίας των πολιτών από τα τέλη της δεκαετίας του 90' στη Κύπρο, εντόπισε σημαντικά κενά στην ικανότητα των CSOs στο να μεταφέρουν το μήνυμά τους στο ευρύ κοινό, κυρίως λόγω του χάσματος μεταξύ του κοινωτικών μέσων και των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης.
 
Τι κάνουμε: 
  • Προώθηση των Κοινωνικών Μέσων ως ένα εναλλακτικό μέσο επικοινωνίας με ένα ευρύτερο ακροατήριο.
  • Διεξαγωγή εκπαιδευτικών εργαστηρίων ανοικτά στους οργανισμούς της Κοινωνίας των Πολιτών.
  • Κτίσιμο Δεσμών με τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς μέσων μαζικής ενημέρωσης για τη προώθηση δημιουργικών και καινοτόμων προσεγγίσεων των μέσων ενημέρωσης στη Κύπρο. 
    
3) Διευκόλυνση της Συνεργασία στα Μέσα Ενημέρωσης Πέρα από τα Σύνορα.
Η πόλωση στο χώρο των μέσων ενημέρωσης στη Κύπρο είναι μια από τις πολλές πτυχές της διαίρεσης του νησιού. Ιστορικά ο χώρος των Μέσων Ενημέρωσης στη Κύπρο έχει αποτελέσει παράδειγμα υψηλού βαθμού αποκλειστικότητας με την αντίστοιχη γλωσσική κοινότητά του, ιδιαίτερα μετά την εισαγωγή της τυπογραφίας στο νησί. Ακαδημαϊκές μελέτες πάνω στα μέσα ενημέρωσης της Κύπρου τόνισαν το διχαστικό ρόλο που έχουν διαδραματίσει, τονίζοντας τις διαφορές αντί των ομοιοτήτων μεταξύ των δύο κοινοτήτων του νησιού.
Η σημασία της επαφής επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης σε περιοχές που έχουν διαδραματιστεί συγκρούσεις έχει αναγνωριστεί ως ένα απαραίτητο βήμα για τη προώθηση ενός κλίματος εμπιστοσύνης κατανόησης μεταξύ των κοινοτήτων. Διευρύνοντας τις προοπτικές των ανθρώπων και διανοίγοντας τους σε ιδέες και πληροφορίες είναι μια σημαντική προϋπόθεση για τη δημοκρατική λειτουργία των μέσων ενημέρωσης, καθώς και η δίκαιη και ακριβή διάδοση πληροφορικών εντός και μεταξύ των κοινοτήτων.
 
Τι κάνουμε γι' αυτό:
  • Καθορισμός της πλατφόρμας για τη συνεργασία των μέσων ενημέρωσης, τη στήριξη βιώσιμων εταιρικών σχέσεων μεταξύ των μέσων ενημέρωσης μέσω οικονομικών κινήτρων, διευκολύνσεων και διαμεσολάβησης.
  • Ενίσχυση της επαγγελματικής συνεργασίας μεταξύ δημοσιογράφων με τη παροχή φόρουμ για ανταλλαγή πληροφοριών και ανάπτυξη δεξιοτήτων.
  • Προώθηση της εργασίας στη κοινωνία των πολιτών ως πόρος για τα μέσα ενημέρωσης και ένα παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής διακοινοτικής συνεργασίας. 


 

Cyprus Community Media Centre

"Επενδύοντας δυναμικά σε μια ενεργή κοινωνία με εκπαίδευση για τα μέσα επικοινωνίας."

banner